Lygnerns vattenråd

Vattnet i skolan och Skolbäcken 2024

Under vårterminen har vi tillsammans med Sportfiskarna genomfört fyra lärarutbildningar ute i fält vid Erikstorpsbäcken i Bollebygd med Gaddenskolan och vid Sandaredsån och Viaredssjön med

Läs mer »

Årsmötet 2024

Innan årsmötet gjordes en vattendragsvandring längs Sörån i Olsfors där nyligen biotopförbättrande åtgärder gjorts (Se rapport). Här undersökte gruppen vilka småkryp som finns i ån

Läs mer »

Vad är ett vattenråd?

Ett vattenråd är en förening som samverkar för att förbättra vattenmiljöerna inom ett avrinningsområde. Lygnerns vattenråd har 27 medlemmar som består av kommuner, företag, intresseorganisationer och föreningar. Alla, även de som inte är medlemmar, är välkomna på möten som vattenrådet arrangerar.

Avrinningsområdet

Rolfsåns avrinningsområde sträcker sig från Kungsbackafjorden upp via sjön Lygnern och samhällena Sätila, Rävlanda och Bollebygd till sjöarna Töllsjön och Viaredssjön. Avrinningsområdet innehåller höga naturvärden med både riksintressen och Natura 2000-område. Skog dominerar området, men det finns även stora områden jordbruksmarker, främst i Storåns och Rolfsåns dalgångar. Andelen sjö är stor, främst på grund av sjön Lygnern. Bland naturvärdena kan nämnas den unika Rolfsålaxen, Lygnerns insjööring, havsnejonöga, flodpärlmussla och en rik fauna av sländor och musslor.

De djupa sandlagren i Storåns och Nolåns dalgångar ger tillgång till ett mycket fint grundvatten som Bollebygd blivit känt för. Lygnern är vattentäkt för Kungsbacka kommun.

Havet och vattensystemet

Under slutet på 2000-talet byggdes fiskvägar förbi många av kraftverksdammarna genom projektet ”Biologisk återställning i Rolfsåns vattensystem” som bekostades av länsstyrelsen och Svenska Naturskyddsföreningen. Det innebär att havsvandrande fisk som lax, havsöring, ål och havsnejonöga åter kan ta sig upp i vattensystemet.