Lygnerns vattenråd

Årsmöte den 28 oktober i Bollebygd

Årsmötet sker onsdag den 28/10 kl 17:00 i Bollebygdsskolans matsal. Alla är välkomna! Årsmötet flyttades fram på grund av coronapandemin. Möjlighet ska också finnas att

Läs mer »

Laxflytt

Sportfiskesällskapet i Göteborg i samverkan med Lygnerns vattenråd har under slutet av oktober flyttat tolv laxar från Rolfsån nedströms Lygnern till Sören vid Bollebygd. Tanken

Läs mer »

Vad är ett vattenråd?

Ett vattenråd är en grupp som samverkar för att förbättra vattenmiljöerna inom ett avrinningsområde. Lygnerns vattenråd har 22 medlemmar som består av kommuner, företag, intresseorganisationer och föreningar.

Avrinningsområdet

Rolfsåns avrinningsområde sträcker sig från Kungsbackafjorden upp via sjön Lygnern och samhällena Sätila, Rävlanda och Bollebygd till sjöarna Töllsjön och Viaredssjön. Avrinningsområdet innehåller höga naturvärden med både riksintressen och Natura 2000-område. Skog dominerar området, men det finns även stora områden jordbruksmarker, främst i Storåns och Rolfsåns dalgångar. Andelen sjö är stor, främst på grund av sjön Lygnern. Bland naturvärdena kan nämnas den unika Rolfsålaxen, Lygnerns insjööring, havsnejonöga, flodpärlmussla och en rik fauna av sländor och musslor.

De djupa sandlagren i Storåns och Nolåns dalgångar ger tillgång till ett mycket fint grundvatten som Bollebygd blivit känt för.

Havet och vattensystemet

Under slutet på 2000-talet byggdes fiskvägar förbi många av kraftverksdammarna genom projektet ”Biologisk återställning i Rolfsåns vattensystem” som bekostades av länsstyrelsen och Svenska Naturskyddsföreningen. Det innebär att havsvandrande fisk som lax, havsöring, ål och havsnejonöga åter kan ta sig upp i vattensystemet.