Du visar för närvarande Nya beviljade projektmedel

Nya beviljade projektmedel

Under sommaren har vattenrådet beviljats medel för två nya projekt. Det ena projektet finansieras med LOVA-medel och handlar om att inventera alla vägövergångar i vattensystemet för att se hur möjligheten för fisk att vandra fungerar. Många problem är lätta att åtgärda och inventeringen blir ett värdefullt underlag. Projektet pågår till 2025.

Det andra är ett Leaderprojekt som heter Skolbäcken och Vattnet i skolan. Det är ett samarbetsprojekt med Sportfiskarna för att utveckla vattendagar med skolor och lärarhandledning kring utomhuspedagogik vid vatten och avrinningsområden. Gaddenskolan i Bollebygd och Sandaredsskolan är två skolor som främst kommer att medverka, men det kan bli fler om intresse finns. Projektet pågår till 2026.

Lämna ett svar