Ett vattenråd kan bidra på många olika sätt till att förbättra miljö och vatten på ett långsiktigt sätt. Genom den samverkansplattform som vattenrådet kan bidra med över kommungränser och med länsstyrelse, vattenmyndighet, lokala aktörer och intresserad allmänhet kan man finna långsiktiga och hållbara lösningar. Använd gärna det länkade dokumentet ”Ta hjälp av ett vattenråd”. Du kan lätt skriva ut det och använda som information vid olika träffar.