Här följer en lista med invasiva eller främmande arter i och vid vatten som förekommer eller skulle kunna förekomma i Rolfsåns vattensystem. 

Vissa arter kan skapa stora problem och det är viktigt att inte sprida dessa och att uppmärksamma dem i ett tidigt stadium så att de kan bekämpas. Kostnader och svårighet att bekämpa kan öka exponentiellt om inte insatser sätts in tidigt.

Bilden till höger är från sjön Åsnen i Kronobergs län. Den visar sjögull som planterats ut vid en strand av någon för ett antal år sedan. Nu får det stora konsekvenser för ekologi och för rekreation.

Gul skunkkalla är ytterligare en art som är mycket besvärlig och som finns i Rolfsåns vattensystem i Sandaredsån och i en bäck vid Äskekärr söder om Lygnern och som nu håller på att sprida sig längs Lygnerns strand.  Det är viktigt att bekämpa växten för att förhindra att den sprids ytterligare. Många arter sprids via frön eller växtdelar med vattenströmmar nedtröms i vattendrag.

Andra arter som är kända i Rolfsåns vattensystem är laxdjävul, signalkräfta, vattenpest, jättebalsamin, bäckröding och mink.

Rapportera om du hittar invasiva arter, särskilt växter som gul skunkkalla för att ha koll på eventuell spridning.

Sjögull från sjön Åsnen i Kronobergs län.