Vattenrådet är öppet för alla att delta. Som medlem får man information och inbjudningar samt mer möjlighet att påverka och bidra till arbetet. Årsmöte brukar ske i maj där ombud som utsetts av respektive medlem har rösträtt. Här väljs styrelsen som består av sju ledamöter och två ersättare. I styrelsen ska enligt stadgarna finnas fem politiska representanter från de fem kommunerna. Dessutom ska det finnas en representant från skogsnäringen och en från jordbruksnäringen samt slutligen två övriga representanter.