Vattenrådet är öppet för alla att delta. Som medlem får man information och inbjudningar samt mer möjlighet att påverka och bidra till arbetet. Årsmöte brukar ske i maj där ombud som utsetts av respektive medlem har rösträtt. Här väljs styrelsen som består av sju ledamöter och två ersättare. I styrelsen ska enligt stadgarna finnas fem politiska representanter från de fem kommunerna. Dessutom ska det finnas en representant från skogsnäringen och en från jordbruksnäringen samt slutligen två övriga representanter.

Vision

Vår vision är artrikedom och rent vatten i alla sjöar, åar, bäckar och våtmarker som ansluter till Lygnern och Rolfsån.

Lygnerns vattenråd omfattar Viaredssjön, Sörån, Töllsjön, Nordån, Nolån, Storån, Lygnern och Rolfsån med tillhörande bäckar, våtmarker och grundvatten.

Vi säkerställer vår vision genom att:

  • Arbeta långsiktigt tillsammans med kommuner och myndigheter.
  • Vattenrådet ska vara en inkluderande mötesplats för samverkan.
  • Främja sammanhängande vattensystem med fria vandringsvägar och naturliga lekplatser för fisk.