Fiskvandring

Vattenrådet har under flera år samverkat för att återskapa vandringsvägar för fiskar och andra arter i vattensystemet. Tidigare har länsstyrelsen arbetat med Projekt Rolfsån där omlöp har byggts förbi kraftverksdammar. Medfinansiering har skett från Naturskyddsföreningens Bra miljöval El. Vissa dammar har tagits bort. Nu kan fisk som lax, havsöring, ål och havsnejonöga vandra från havet hela vägen upp i Storån och vidare upp i Sörån till Olsfors. Möjligheten för fisk att vandra upp i Nolån är fortfarande dålig, men förhoppningsvis kommer denna väg att återskapas inom den närmsta framtiden.

Sällskapet Sportfiskarna i Göteborg, som är medlem i vattenrådet, har vid två tillfällen flyttat lekmogna laxar upp i systemet för att de snabbare ska återkolonisera sina gamla lekområden. Senast gjordes detta hösten 2019 då tolv laxar flyttades från Rolfsån nedströms Lygnern till Sörån vid Bollebygd. Förhoppningsvis har de lagt tusentals ägg som blir ungar som sedan kan hitta tillbaka till samma plats där de kläcktes om några år.