Du visar för närvarande Informationsskyltar

Informationsskyltar

Fyra informationsskyltar har under vinterns satts upp vid Sörån och Nolån i närheten av Olsfors och Bollebygd. Syftet är att uppmärksamma det intressanta livet i vattendragen i samband med de åtgärder som har gjorts längssträckorna. Skyltarna är framtagna av WaterCircle AB och uppsatta av Johannes Johansson.

Lämna ett svar