Du visar för närvarande Musselprojekt

Musselprojekt

Vattenrådet arbetar med att kartlägga flodpärlmusslans status i Rolfsåns vattensystem under 2022-2024. I arbetet ingår sammaställning av tidigare kunskaper, inventering, DNA- analys för att se släktskap i olika delar av systemet samt undersökning av värdfiskar (lax eller öring). Resultatet visar hittills på nedåtgående trender för musslorna. Yngre musslor har kunnat ses på några ställen men mest dominerar gamla musslor. I de övre delarna har öring använts som värdfiks för mussellarverna. Den 31 januari sker ett möte på Strömma Naturbrukscentrum om detta och tankar om en förvaltningsplan för att rädda musslorna. Mötet riktar sig till för vattenrådet, fiskevårdsområdesföreningar och kommuner. Är du intresserad och vill delta, hör av dig till vattenrådet.

Lämna ett svar