Vattenmyndighetens samråd är igång

Den 1 november 2020 – 30 april 2021 samråder vattenmyndigheterna om förvaltningen av sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten 2021 – 2027. 

Den 19 januari kl. 18:30-20:30 bjuder vattenrådet in till informationsmöte som länsstyrelsen håller i. Mötet sker digitlat. Om du vill delta men inte fått inbjudan så hör av dig till Peter Nolbrant (se kontakt).

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt kommer dessutom att genomföra digitala möten för olika målgrupper inom distrikt, med start 2021.

I mars planerar man för två möten med vattenråd den 2 mars kl.13 – 16 och den 4 mars kl. 9 – 12 .

Båda mötena kommer att ha samma upplägg och innehåll och hållas via Skype. De kommer att ha en gemensam introduktion följt av möjligheten till gruppdiskussioner kring olika teman, för att sedan knyta ihop säcken med en gemensam avslutning.

Samrådshandlingarna finns att ladda ner från Vattenmyndigheternas webbplats: www.vattenmyndigheterna.se/samrad.

På denna webbplats kan du också:

  • Få information om hur du lämnar synpunkter

Vattenmyndigheten ser helst att man använder det webbformulär som har tagits fram för att svara på samrådet. Det finns möjligheter att lämna synpunkter på alla delar av materialet, men det är inte nödvändigt att svara på alla frågor. Välj ut de delar som du eller din organisation känner er berörda av. 

Lämna ett svar