Du visar för närvarande Årsmötet 2024

Årsmötet 2024

Innan årsmötet gjordes en vattendragsvandring längs Sörån i Olsfors där nyligen biotopförbättrande åtgärder gjorts (Se rapport). Här undersökte gruppen vilka småkryp som finns i ån genom håvning. Årsmötet genomfördes i lokaler hos Flügger AB, vilket var mycket bra och tacksamt! Efter årsmötet avslutade vi med gruppdiskussioner kring hur vi kan samverka ännu bättre tillsammans. Det blev en mycket engagerad och givande dag! 

Se protokoll från årsmötet samt minnesanteckningar.

Lämna ett svar