Du visar för närvarande Biotopvård i Nolån

Biotopvård i Nolån

Under 2021 har det gjorts biotopvårdande åtgärder i Nolån längs en 3700 meter lång sträcka. Åtgärder som har gjorts är återplacering av block från kanterna, framtagande av lekbottnar och öppnande av sidofåror. Det har även skett återplacering av block i biflöden. Detta ger plats för mer fisk och en högre biologisk mångfald av småkryp och växter. Målet är att få tillbaka flodpärlmusslan. Vattenrådet har sökt pengar medan det praktiska arbetet har utförts av Watercircle med hjälp av Sportfiskarna och Nolåns fiskevårdsområdesförening som också skött alla markägarkontakter.  

Lämna ett svar