Du visar för närvarande Återställda bottnar i Sörån

Återställda bottnar i Sörån

Under året har sten och block åter placerats i Sörån nedströms Flügger längs en närmare kilometer lång sträcka. Ån har tidigare rensats på block på grund av flottning av timmer. Nu återskapas variationen så att det uppstår gömställen för ungar av lax och öring. Förhoppningsvis ska även flodpärlmusslor kunna komma tillbaka i framtiden.

Lämna ett svar