Du visar för närvarande Laxflytt

Laxflytt

Sportfiskesällskapet i Göteborg i samverkan med Lygnerns vattenråd har under slutet av oktober flyttat tolv laxar från Rolfsån nedströms Lygnern till Sören vid Bollebygd. Tanken är att hjälpa laxarna på traven att åter vandra upp i systemet för att leka. Förhoppningsvis har de nu lagt tusentals ägg i åns botten som kommer att kläckas till våren. Efter två år vandrar ungarna ut i havet och sommar ända till Nordatlanten där de växer vidare. Efter några år återvänder de till samma plats där de kläcktes för att lägga sina ägg. Tidigare var vandringen upp i systemet omöjlig på grund av flera vattenkraftverk med dammar. Sedan några år har omlopp gjorts vid dammarna och dammen vid Grönkullen har rivits så att fiskar som lax, öring, ål och havsnejonöga åter ska kunna vandra från havet ändå upp till Olsfors.

Lämna ett svar