You are currently viewing Biotopvård i Sörån vid Olsfors

Biotopvård i Sörån vid Olsfors

Under 2020 har det skett mer biotopvårdande åtgärder i Sörån längre uppströms de som gjordes 2019. Denna gång har det gjorts längs en tidigare rensad sträcka nära Olsfors. Totalt har detta skett längs ett 1900 meter långt parti av ån. Åtgärder som har gjorts återplacering av block från kanterna, framtagande av lekbottnar och öppnande av sidofåror. Detta ger plats för mer fisk och en högre biologisk mångfald av småkryp och växter.

Lämna ett svar