Framflyttat årsmöte

På grund av situationen med coronapandemin covid-19, har styrelsen beslutat enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, att flytta fram årsmötet tills Folkhälsomyndigheten anser att situationen är sådan att sammankomster likt denna kan ske utan större risk för smittspridning.

Avstämning av situationen görs vid nästa styrelsemöte i augusti och om möjligt tas då beslut om nytt datum. Målet är att om möjligt ha årsmötet under 2020.

Verksamhetsberättelse för 2019 och föreslagen verksamhetsplan för 2020 finns för nedladdning. Önskas ytterligare information om exempelvis ekonomisk redovisning är du välkommen att höra av dig. 

Lämna ett svar