Du visar för närvarande Laxar flyttas uppströms i vattensystemet

Laxar flyttas uppströms i vattensystemet

Även i år har Sällskapet Sportfiskare i Göteborg flyttat lax från Rolfsån högre upp i vattensystemet. Syftet är att påskynda återetableringen av havsvandrande fisk. Trots att fiskarna nu kan passera kraftverken mellan havet och Sörån fram till Hultafors tar det kanske decennier för dem att komma tillbaka om de inte får hjälp. Sammanlagt har 18 laxar flyttats till Sörån i Bollebygd under hösten, varav åtta honor och tio hanar med en totalvikt på minst 90 kg. Honorna beräknas bära minst 50 000 romkorn. Däremot gick det sämre med fångst av havsöring. Två öringar fångades vilka flyttades till Olsfors där det är bättre öringbiotoper. 

Lämna ett svar