Du visar för närvarande Prova på biotopvård i Sörån 3/9

Prova på biotopvård i Sörån 3/9

Det har funnits intresse från fler att delta vid biotopvård i Rolfsåns avrinningsområde. Nu finns möjlighet att se och lära sig om praktisk fiskvård i vattendrag samt, om man vill, även testa på och hjälpa till med praktiskt arbete. 

Många av våra vattendrag är rensade på stenar och block för att bland annat bli effektiva flottleder mm. Många vattenlevande djur som öring och flodpärlmussla har påverkats negativt av detta då deras levnadshabitat försvinner och de saknar skydd och födoplatser i strömmen. Numera använder vi inte vattendragen för timmerflottning och projekt med att lägga tillbaka sten ut i vattnet sker runt om i landet för att lämna tillbaka det man en gång lånat. 

Tid: Söndagen 3 september kl. 09:00 – 13:00

Plats: Samlingsplats Olsfors fotbollsplan

Ta med om du vill hjälpa till: Kläder efter väder och gärna stövlar med stålhetta. Har man vadarbyxor som man inte är rädd om funkar det ännu bättre.

Ansvar: Arbete sker alltid på eget ansvar. Under 15 år medföljer förälder eller ansvarig vuxen.

Bollebygds kommun bidrar med fika, vilket gör att vi gärna vill ha anmälan en vecka innan.

Anmälan:  Senast den 25 augusti till Johannes Johansson, johannes@circleoffishing.se , 073-325 37 56

Lämna ett svar