Du visar för närvarande Nationell plan (NAP) för moderna miljövillkor för vattenkraften

Nationell plan (NAP) för moderna miljövillkor för vattenkraften

Rolfsåns vattensystem har varit först ut i landet med ett arbete för att få moderna miljötillstånd för vattenkraftverken. Detta är en möjlighet att anpassa kraftverken så att fisk ska kunna vandra obehindrat upp- och nedströms. Vattenrådet följer arbetet och har yttrat sig över de utredningar och förslag som länsstyrelsen tagit fram i samråd med vattenkraftsägarna (Dessa hittas under dokument). Vattenrådet har även tillgång till de handlingar som finns framtagna. För den som är intresserad av att ta del av dessa kan man vända sig till vattenrådet.

Lämna ett svar